ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10864
Title: Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська): методичні рекомендації для організації самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 071 «Облiк і оподаткування» (на основі повної загальної середньої освіти)
Authors: Жукова, Тетяна Василівна
Жукова, Татьяна Васильевна
Zhukova, Tetiana
Keywords: студент
вивчення мови
етапи навчання
Issue Date: 2020
Publisher: ТДАТУ
Series/Report no.: ;32 с.
Abstract: Для другого етапу навчання, який включає професійну освіту, важливим є «навчити студента опановувати професійну термінологію, оперувати спеціальною термінологією, аргументовано висловлювати власну думку, аналізувати факти, опонувати та вміти вести дискусію». Необхідно звертати увагу на самостійну роботу з додатковими джерелами (глосаріями, енциклопедіями, словниками, базами даних), що забезпечує можливість зіставлення матеріалу, узагальнення, порівняння, аналізу, класифікації
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10864
Appears in Collections:Навчально-методичні вказівки

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.