ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10848
Title: Шляхи підвищення грамотності студентів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням
Other Titles: Ways of increasing students 'literacy in the ukrainian language in professional direction
Authors: Зімонова, Ольга Володимирівна
Зимонова, Ольга Владимировна
Zimonova, Olha
Шлєіна, Людмила Іванівна
Шлеина, Людмила Ивановна
Shlieina, Liudmyla
Щербакова, Ніна Володимирівна
Щербакова, Нина Владимировна
Shcherbakova, Nina
Михайлов, Володимир Вікторович
Михайлов, Владимир Викторович
Mykhailov, Volodymyr
Мельник, Олександр Олексійович
Мельник, Александр Алексеевич
Melnyk, Oleksandr
Keywords: орфографія;навчальний диктант;діалект;культура мови;помилка;мовлення;фахівець;метод;прийом;морфологія;spelling;educational dictation;dialect;language culture;speech;specialist;error;method;reception;morphology
Issue Date: 2020
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ ім. Д. Моторного
Series/Report no.: Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць;Вип. 24 (С. 454-458)
Abstract: UK: У статті приділяється увага питанням закріплення навичок орфографічної грамотності студентів, усунення негативного впливу місцевих говорів на усне й писемне мовлення. Також досліджуються й аналізуються основні помилки в усному та писемному мовленні майбутніх фахівців, що виникають під впливом місцевих говірок. Автор розглядає методи і прийоми, які варто використовувати під час вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». Це, зокрема, лекція, бесіда, самостійна робота з різними джерелами. EN: The article focuses on consolidating students' orthographic literacy skills, eliminating the negative impact of local speech on spoken and written language. It also investigates and analyzes key mistakes in the oral and written speech of future professionals who are influenced by local dialects. The author considers the methods and techniques that should be used in the study of the discipline "Ukrainian language for professional orientation". This is, in particular, a lecture, conversation, independent work with different sources.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10848
Appears in Collections:кафедра Суспільно-гуманітарні науки

Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.