ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10089
Title: Економіка сучасних соціально-трудових відносин: навч. посібник
Authors: Синяєва, Людмила Василівна
Синяева, Людмила Васильевна
Syniaieva, Liudmyla
Нестеренко, Світлана Анатоліївна
Нестеренко, Светлана Анатольевна
Nesterenko, Svitlana
Бочарова, Наталія Олександрівна
Бочарова, Наталья Александровна
Bocharova, Nataliia
Плотніченко, Світлана Романівна
Плотниченко, Светлана Романовна
Plotnichenko, Svitlana
Нестеренко, Олена Миколаївна
Нестеренко, Елена Николаевна
Nesterenko, Olena
Ярчук, Ангеліна Володимирівна
Ярчук, Ангелина Владимировна
Yarchuk, Anhelina
Keywords: посібник
студент
соціально-трудові відносини
економіка праці
соціальне партнерство
економіка
Issue Date: 2018
Publisher: Колор Принт
Series/Report no.: ;204 с.
Abstract: У навчальному посібнику розглядаються питання сучасних соціально-трудових відносин, виключно важливих за значенням для сучасного суспільства в органічному взаємозв’язку з питаннями економіки праці. Надані методологічні основи сучасних соціально-трудових відносин, предмет, задачі дисципліни, розглянуто еволюцію поглядів на категорію «праця», соціальну сутність сучасних трудових відносин, сучасних соціально-трудових відносин як системи, механізм функціонування системи трудових відносин на етапі інноваційної економіки, нормативно-правові та організаційні проблеми становлення системи соціального партнерства в Україні, методологічні та організаційні особливості сучасних соціально-трудових відносин зайнятості, сучасні світові тенденції розвитку сучасних трудових відносин. Навчальний посібник підготовлено у відповідності до освітніх стандартів вищої освіти для вивчення дисципліни «Економіка сучасних соціально-трудових відносин» для аспірантів з галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10089
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ек.pdf11,88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.