ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10058
Title: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 075 «Маркетинг» (на основі повної загальної середньої освіти) 1-4 курс з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська)» та «Іноземна мова» денної форми навчання, факультет економіки та бізнесу
Authors: Кравець, Олена Олександрівна
Кравец, Елена Александровна
Kravets, Olena
Keywords: іноземна мова
англійська мова
самостійна робота
Issue Date: 2020
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ ім. Д. Моторного
Series/Report no.: 36 с.;
Abstract: Метою самостійної роботи здобувачів вищої освіти є навчити здобувача вищої освіти опановувати нові лексичні одиниці та оперувати ними у висловлюванні, аргументовано висловлювати власну думку, аналізувати факти, роботи висновки, вміти вести дискусію[1]; формувати навички читання, письма, говоріння, аудіювання та перекладу тестів як за допомогою словника так і самостійно. В зв’язку з цим значення набуває самостійна робота з додатковими джерелами (глосаріями, енциклопедіями, словниками, базами даних), що забезпечує можливість зіставлення матеріалу, узагальнення, порівняння, аналізу, класифікації.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10058
Appears in Collections:Навчально-методичні вказівки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СРС МК 1-4 курс.pdf925,26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.