ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10056
Title: Методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 075 «Маркетинг» (на основі повної загальної середньої освіти) 1-4 курс з дисциплін «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська)» та «Іноземна мова» денної форми навчання, факультет економіки та бізнесу
Authors: Кравець, Олена Олександрівна
Кравец, Елена Александровна
Kravets, Olena
Keywords: іноземна мова
англійська мова
лабораторні заняття
Issue Date: 2020
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ ім. Д. Моторного
Series/Report no.: 74 с.;
Abstract: Навчальна дисципліна «Англійська мова» має на меті формування у здобувачів вищої освіти англомовної професійної комунікативної компетенції всіх видів іншомовної мовленнєвої діяльності (читання, говоріння, аудіювання, письма), а також подальший розвиток набутихна попередньому етапі навчання загальних (знання світу, соціокультурні знання, міжкультурне усвідомлення, «компетенція існування», вміння вчитися, мовна і комунікативна свідомість, загальні фонетичні здібності, дослідницькі вміння) та комунікативних мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, лексичної, граматичної, семантичної, фонологічної, орфографічної, орфоепічної).
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10056
Appears in Collections:Навчально-методичні вказівки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методвказівки до лаб. занять 1-4 курс МК.pdf1,45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.