Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10022
Title: Аnalysis of the efficiency of data compression in a three – dimensional scanning system using the RLE algorithm
Other Titles: Анализ эффективности сжатия данных в трехмерной системе сканирования с использованием RLE-алгоритма
Аналіз ефективності стиснення даних у тривимірній системі сканування з використанням RLE-алгоритму
Authors: Madrid, M. H.
Garcia, G. T.
Cortez, J. I.
Ameca, J. L.
Simoni, F. M.
Rodríguez, C. A.
Alieksieieva, Hanna
Sosnytska, Natalia
Сосницька, Наталя Леонідівна
Сосницкая, Наталья Леонидовна
Keywords: RLE algorithm;data compression;entropy;BER
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Праці ТДАТУ;Вип. 19, т. 3 (С. 276-287)
Abstract: EN: The techniques used to compress data allow a bigger transfer of information due to the processing that is performed, by means of numerical and statistical transformations, it is possible to represent the same information in a smaller space. One of the main problems that exist in communications systems lies in the use of the channel. The current studies focus on the study of the characteristics and effects of the noise present in the channel and the disturbances generated in the transmitted information. This paper studies the efficiency of the Run Length Encoding (RLE) compression algorithm in a wired communication channel, by measuring some parameters it is possible to determine the efficiency of the use of the channel, using the RLE algorithm, a methodology is used for the study, which allows determining the efficiency of the use of the channel, prior to the use of the compression algorithm and afterwards, in this way it is possible to determine the efficiency of the use of the channel, in this work, there is an increase in the use of the channel due to the RLE compression algorithm. RU: Методы, используемые для сжатия данных, обеспечивают большую передачу информации благодаря выполненной обработке. С помощью числовых и статистических преобразований возможно представить ту же информацию в меньшем пространстве. Одна из основных проблем, которые существуют в системах связи, заключается в использовании канала. Текущие исследования сосредоточены на изучении характеристик и эффектов шума, присутствующего в канале, и помех, создаваемых в передаваемой информации. В этой статье изучается эффективность алгоритма сжатия Run Length Encoding (RLE) в проводном канале связи. Измеряя некоторые параметры, можно определить эффективность использования канала, используя алгоритм RLE. Методология используется для исследования, которое позволяет определить эффективность использования канала, до использования алгоритма сжатия и после. Таким образом можно определить эффективность использования канала. В этой работе наблюдается увеличение в использовании канала с помощью алгоритма сжатия RLE. UK: Методи, що використовуються для стиснення даних, дозволяють здійснювати більшу передачу інформації за рахунок обробки, що здійснюється за допомогою числових і статистичних перетворень. Можна представити одну і ту ж інформацію в меншому просторі. Одна з основних проблем, що існують у системах зв'язку, полягає у використанні каналу. Поточні дослідження спрямовані на вивчення характеристик і ефектів шуму, присутнього в каналі, і порушень, що генеруються в переданній інформації. В даній роботі досліджено ефективність алгоритму стиснення Run Length Encoding (RLE) у проводному каналі зв'язку. Шляхом вимірювання деяких параметрів можна визначити ефективність використання каналу, використовуючи алгоритм RLE. Дослідження, яке дозволяє визначити ефективність використання каналу дає використання алгоритму стиснення. Таким чином, можна визначити ефективність використання каналу завдяки алгоритму стиснення RLE. На підставі проведених досліджень були зроблені наступні висновки: Під час розробки даної роботи була впроваджена методика для оцінки працездатності алгоритму стиснення RLE, яка характеризується належністю до алгоритмів стиснення без втрат. Інформація, яка враховувалась при розробці роботи, надходить із системи мехатронного сканування, метою якої є тривимірна реконструкція твердих елементів, з точністю механічного типу система доставляє цифрові зразки 10 біт, де кожен зразок представляє пікселя зображення розмірами 10000 пікселів на сторону, через це було потрібно розробка спеціалізованого словника для типу інформації. Важливість роботи полягає в пропозиції методики, яка дозволяє вивчати алгоритми стиснення на більш глибокому рівні через те, що не тільки вивчається його розробка та реалізація, але ефективність визначається за критеріями, що дозволяють оцінити її ефективність у більш складну систему зв'язку, що дозволяє отримати конкретну інформацію про використання каналу, кількість біт, втрачених під час передачі інформації, і час, необхідний для стиснення інформації.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10022
Appears in Collections:Кафедра Вища математика та фізика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.19.pdf306.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.