ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9994
Title: Експериментальні дослідження механічного висівного апарату
Other Titles: Экспериментальные исследования механического высевающего аппарата
Experimental research of mechanical drill unit
Authors: Кюрчев, Володимир Миколайович
Кюрчев, Владимир Николаевич
Kiurchev, Volodymyr
Сербій, Євген Костянтинович
Сербий, Евгений Константинович
Serbii, Yevhen
Keywords: насіння;рівномірність подачі;коефіцієнт варіації;механічний щілинний висівний апарат;точний висів
Issue Date: 2019
Publisher: ТДАТУ
Series/Report no.: Праці Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Д. Моторного;Вип. 19, т. 3 (С. 3-13)
Abstract: UK: Метою досліджень є встановлення експериментальним шляхом впливу швидкості обертання висівного робочого органу, ширини щілини та фізико-механічних властивостей насіння на рівномірність його подачі механічним щілинним висівним апаратом точного висіву. В статті наведено методику лабораторних досліджень механічного щілинного висівного апарату точного висіву і обробітку експериментальних даних, а також висвітлено результати експериментальних досліджень. RU: Целью исследований является установление экспериментальным путем влияния скорости вращения высевающего рабочего органа, ширины щели и физико-механических свойств семян на равномерность его подачи механическим щелевым высевающих аппаратом точного высева. В статье приведена методика лабораторных исследований механического щелевого высевающего аппарата точного высева и обработки экспериментальных данных, а также освещены результаты экспериментальных исследований. EN: The purpose of the research is to establish experimentally by the influence of the seed rotation speed, the width of the slit and the physical and mechanical properties of the seeds on the uniformity of its feed by a mechanical slotted seeding machine for precision seeding. The article describes the method of laboratory analysis of mechanical slit seeding machines for precise seeding and experimental data processing, also the results of experimental studies.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9994
Appears in Collections:кафедра Машиновикористання в землеробстві

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-3-13.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.