ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9974
Title: Звіт про науково-дослідну роботу за 2012 р. П. п. Розробка технологій і технічних засобів для рослинництва в умова зрошуваного землеробства півдня України
Authors: Михайлов, Євген Володимирович
Михайлов, Евгений Владимирович
Mykhailov, Yevhen
Кольцов, Микола Павлович
Кольцов, Николай Павлович
Kol’tsov, Mykola
Саньков, Сергій Михайлович
Саньков, Сергей Михайлович
Sankov, Serhii
Білокопитов, О. В.
Вершков, Олександр Олександрович
Вершков, Александр Александрович
Vershkov, Oleksandr
Волік, Б. А.
Семенюта, А. М.
Матковський, Олександр Іванович
Матковский, Александр Иванович
Matkovskyi, Oleksandr
Чижиков, О. І.
Білокопитов, О. О.
Задосна, Наталія Олександрівна
Задосная, Наталья Александровна
Zadosna, Nataliia
Чижиков, Іван Олександрович
Чижиков, Иван Александрович
Chyzhykov, Ivan
Шевченко, В. І.
Рудакова, Ю. І.
Огородніков, В.С.
Ялпачик, М. О.
Яловий, Д. В.
Криворучко, М. М.
Keywords: математичні моделі
аеродинамічні характеристики зернового вороху
плуг-букер
викопувальний плуг
садильний апарат
Issue Date: 2013
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Abstract: Звіт з НДР: 53 сторінки, 11 рисунків, 4 таблиці, 42 посилання. Об'єкти дослідження – технологічні процеси об’єктів післязбиральної обробки зерна; склад зернового вороху після збирання врожаю зернозбиральними комбайнами; робочий орган плуга – букера для полицевого обробітку грунту; коливальний робочий орган викопувального плуга; процес механізованого садіння підщеп плодових культур. Мета роботи – підвищення ефективності роботи: процесів післязбиральної обробки зерна; технічних засобів для обробітку грунту; садіння та викопування підщеп плодових культур. Методи дослідження – метод ідентифікації, регресійний аналіз,основні положення вищої математики та теоретичної механіки, методика польових досліджень.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9974
Appears in Collections:Звіти з НДР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Звіт НДР 2012р.pdf2,04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.