Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9966
Title: Ефективність використання регулятора росту акм при вирощуванні помідора за інтенсивною технологією в степовій зоні України
Other Titles: Эффективность использования регулятора роста АКМ при выращивании помидоров по интенсивной технологии в степной зоне Украины
Efficiency of growth regulators akm when growing tomatoes for intensive technology in steppe zoni Ukraine
Authors: Карпенко, Костянтин Маркович
Карпенко, Константин Маркович
Karpenko, Kostiantyn
Keywords: помідор;регулятор росту;врожайність;якість плодів;урожайность;качество плодов;помидор;tomato;growth regulator;yield;fruit quality
Issue Date: 2011
Publisher: БНАУ
Series/Report no.: Агробіологія: збірник наукових праць;Вип. 6 (86) (С. 163-166)
Abstract: UK: Досліджено вплив передпосівної обробки насіння і вегетуючих рослин регулятором росту АКМ на ріст, розвиток і урожайність помідора. Встановлено, що за використання АКМ в інтенсивній технології вирощування помідора відбувається інтенсифікація росту і розвитку рослин, в результаті чого на 5 днів раніше настає рожева та червона стиглість плодів, подовжується період плодоношення, підвищується врожайність на 21–26 %, вихід стандартної продукції збільшується на 3,9-4,6 %. RU: Исследовано влияние предпосевной обработки семян и вегетирующих растений регулятором роста АКМ на рост, развитие и урожайность помидора. Установлено, что при использовании АКМ в интенсивной технологии выращивания помидора происходит интенсификация роста и развития растений, вследствие чего на 5 дней раньше наступает розовая и красная зрелость плодов, удлиняется период плодоношения, повышается урожайность на 21–26 %, выход стандартной продукции увеличивается на 3,9–4,6 %. EN: The influence of pre-treatment of seeds and vegetating plant growth regulators on AKM growth, development and yield of tomato. Found that when using AKM in intensive tomato cultivation technologies is intensifying plant growth and development, resulting in 5 days earlier occurs pink and red fruit ripeness, extended fruiting period, increased yields by 21–26 % yield standard products increased by 3,9–4,6 %.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9966
Appears in Collections:кафедра Рослинництва ім. професора В.В. Калитки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
разбить 3 (3).pdf519.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.