ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9884
Title: Методичні рекомендації з дисципліни «Іноземна мова ІІ (німецька)» до самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка»
Authors: Мунтян, Світлана Геннадіївна
Мунтян, Светлана Геннадиевна
Muntian, Svitlana
Однороманенко, Марина Володимирівна
Однороманенко, Марина Владимировна
Odnoromanenko, Maryna
Keywords: іноземна мова
німецька мова
самостійна робота
методичні рекомендації
Issue Date: 2020
Publisher: ТДАТУ імені Дмитра Моторного
Abstract: Методичні рекомендації з дисципліни «Іноземна мова ІІ (німецька)» до самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» надають увазі студентів детальну інформацію щодо видів, характеру, змісту завдань курсу «Іноземна мова ІІ (німецька)», знайомлять із формами контролю здобутих знань та навичок, пропонують навчальні стратегії з ефективного опрацювання навчального матеріалу курсу під час самостійної роботи з дисципліни. Мета методичних рекомендацій – сприяння максимально ефективному опануванню студентами програмного матеріалу з дисципліни «Іноземна мова ІІ (німецька)», навчання студентів чіткої організації їхньої самостійної роботи.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9884
Appears in Collections:Навчально-методичні вказівки

Files in This Item:
File SizeFormat 
Мет.СРС._Ін_ІІ_.pdf323,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.