ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9748
Title: Звіт про науково-дослідну роботу (проміжний) Програма 1 «Розробити адаптовані до умов півдня України енергоощадні технології і комплекси машин на основі нових енергетичних засобів»
Authors: Надикто, Володимир Трохимович
Надыкто, Владимир Трофимович
Nadykto, Volodymyr
Кюрчев, Володимир Миколайович
Кюрчев, Владимир Николаевич
Kiurchev, Volodymyr
Шабала, М.
Аюбов, Абдулмелік Мухтарович
Аюбов, Абдулмелик Мухтарович
Aiubov, Abdulmelik
Кувачов, Володимир Петрович
Kuvachov, Volodymyr
Рубанський, В.
Шило, С.
Григоренко, М.
Рева, Т.
Котов, О.
Keywords: трактор;агрегатування;знаряддя;грунт;машинно-тракторний агрегат;експлуатаційно-технологічні показники;технологічна універсальність
Issue Date: 2013
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Abstract: Звіт про НДР: 20 с. тексту, 5 рис., 2 табл., 14 джерел, 1 додаток на 1 с. Об'єкти досліджень: машинно-тракторні агрегати на основі тракторів ХТЗ-16132 і ХТЗ-17022. Мета роботи: Розширення функціональних можливостей і ефективності використання тракторів сімейства ХТЗ-160 і ХТЗ-170 у складі машинно-тракторних агрегатів. Методи досліджень: Лабораторно - польові роботи здійснювали з використанням оригінальних та стандартних методик. Обробку експеримента-льних даних проводили на ЕОМ із застосуванням основ математичної статистики, кореляційного та спектрального аналізів. В результаті проведених досліджень: - запропоновано аналітичну залежність для розрахунку необхідної потужності двигуна енергетичного засобу з урахуванням його номінального тягового зусилля, а також умов практичної експлуатації; - проведено лабораторно-польові випробування трактора загального призначення ХТЗ-17022 з 12-и рядною просапною німецькою сівалкою «Optima», встановлено основні експлуатаційно-технологічні по-казники роботи нового агрегату; - сформульовано вимоги до механізатора, робота якого може забезпечити задовільну прямолінійність руху просапного машинно - тракторного агрегату на основі трактора з шарнірно-зчленованою рамою; - здійснено випробування трактора ХТЗ-17022 на прямій сівбі озимої пшениці сівалкою CPH 20/2010F; - модернізовано плуг-чизель для здійснення глибокого смугового обробітку грунту для реалізації вирощування просапних (і інших) сільськогосподарських культур за новою «strip-till»-технологією.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9748
Appears in Collections:Звіти з НДР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zvit_NDI_2013.pdf724.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.