Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9747
Title: Звіт про науково-дослідну роботу (проміжний) Програма 1 «Розробити адаптовані до умов півдня України енергоощадні технології і комплекси машин на основі нових енергетичних засобів»
Authors: Надикто, Володимир Трохимович
Надыкто, Владимир Трофимович
Nadykto, Volodymyr
Кюрчев, Володимир Миколайович
Кюрчев, Владимир Николаевич
Kiurchev, Volodymyr
Шабала, М.
Аюбов, Абдулмелік Мухтарович
Аюбов, Абдулмелик Мухтарович
Aiubov, Abdulmelik
Кувачов, Володимир Петрович
Кувачев, Владимир Петрович
Kuvachov, Volodymyr
Овечко, В.
Рубанський, В.
Шульга, Олександр Володимирович
Шульга, Александр Владимирович
Shulha, Oleksandr
Шило, С.
Григоренко, М.
Рева, Т.
Мовчан, К.
Котов, О.
Keywords: технологічна придатність;колійна система землеробства;трактор;агрегатування;машинно-тракторний агрегат;експлуатаційно-технологічні показники
Issue Date: 2011
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Abstract: Звіт про НДР: 39 с. основного тексту, 26 рис., 8 табл., 7 джерел Об'єкти досліджень: методика оцінки технологічної придатності тракторів для роботи у складі комбінованих МТА; алгоритм обґрунтування структури МТА для реалізації колійної системи землеробства; машинно-тракторні агрегати на основі тракторів ХТЗ-16132 і ХТЗ-17022. Мета роботи: Розширення функціональних можливостей і ефективності ви-користання нових тракторів у складі машинно-тракторних агрегатів. Методи досліджень: Теоретичні дослідження проводили із використанням статистичного моделювання, аналізу літературних джерел. Лабораторно - польові роботи здійснювали з використанням відповідних вимірювальних приладів. Запис вимірюваних параметрів реалізовували з допомогою аналогово-цифрового перет-ворювача. Обробку експериментальних даних проводили на ЕОМ із застосуванням основ математичної статистики, кореляційного та спектрального аналізів. В результаті проведених досліджень: - запропоновано нову методику оцінки технологічної придатності тракторів для роботи у складі комбінованих МТА; - розроблено блок-схему моделювання складу МТП для реалізації колійної системи землеробства; - виявлено умови агрегатування трактора серії ХТЗ-160 з серійним плугом ПЛН-5-35, модернізовано вказане орне знаряддя, визначено експлуата-ційно-технологічні показники орного МТА у складі трактора ХТЗ-16132 і п’ятикорпусного переробленого плуга ПЛН-5-35; - здійснено агрегатування трактора серії ХТЗ-160 з 12-и рядною просапною сівалкою (ширина захвату 8,4 м), визначено експлуатаційно-технологічні показники просапного МТА у складі трактора ХТЗ-16132 і сівалки «Optima», проаналізовано вплив асиметричного приєднання сівалки на прямолінійність руху посівного агрегату; - проведено експлуатаційно-технологічні випробування трактора ХТЗ-16132 в агрегаті із фронтально навішеною шестиметровою валковою жниваркою і задньонавісною дисковою бороною, ширина захвату якої становить 3,15 м; - розроблено технологічну схему орно-удобрювального агрегату на основі трактора сімейства ХТЗ-160, здійснено агрегатування трактора ХТЗ-16132 з фронтально навісним розкидачем мінеральних добрив і задньона-вісним орним знаряддям (плугом ПЛН-5-35), розроблено технологічні схеми руху орно-удобрювального агрегату під час виконання ним внесення добрив з одночасним їх загортанням у грунт; - здійснено випробування трактора ХТЗ-17022 на прямій сівбі озимого соняшнику.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9747
Appears in Collections:Звіти з НДР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zvit_2011.pdf4.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.