Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9582
Title: Звіт про науково-дослідну роботу (проміжний). Програма "„Розробка наукових основ, систем, технологій і технічних засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного регіону України”
Authors: Малкіна, Віра Михайлівна
Малкина, Вера Михайловна
Malkina, Vira
Строкань, Оксана Вікторівна
Строкань, Оксана Викторовна
Strokan, Oksana
Лубко, Дмитро Вікторович
Лубко, Дмитрий Викторович
Lubko, Dmytro
Мозговенко, Андрій Андрійович
Мозговенко, Андрей Андреевич
Mozghovenko, Andrii
Зінов'єва, Ольга Геннадіївна
Зиновьева, Ольга Геннадиевна
Zinovieva, Olha
Мацулевич, Олександр Євгенович
Мацулевич, Александр Евгеньевич
Matsulevych, Oleksandr
Щербина, Віктор Михайлович
Щербина, Виктор Михайлович
Shcherbyna, Viktor
Гавриленко, Евгений Андреевич
Гавриленко, Євген Андрійович
Havrylenko, Yevhen
Холодняк, Юлія Володимирівна
Холодняк, Юлия Владимировна
Kholodniak, Yuliia
Коломієць, Сергій Матвійович
Коломиец, Сергей Матвеевич
Kolomiiets, Serhii
Keywords: програмний модуль;регресійна модель;мультиколеніальність;мобільний додаток;інформаційна система;аероіонний режим;програма-тренажер;мікроконтроллер;експерні системи;геометричне моделювання;дискретн інтерполяція
Issue Date: 2019
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Abstract: Звіт про НДР: 23 сторінки тексту, 12 джерел. Об'єкти досліджень: Теоретичні і методологічні основи та інструментальні засоби створення і використання інформаційних технологій та систем (ІСТ) у галузях АПК та виробництва. Програмні засоби та інформаційні системи для автоматизації бізнес-процесів в АПК, виробництві та навчальному процесі. Мета роботи: Побудова спеціальних комп’ютерних та математичних моделей, проектування та розробка автоматизованих та інформаційних систем, застосування сучасних інформаційних технологій, а саме: - розробка математичних моделей та відповідного програмного забезпечення для проведення регресійно-кореляційного аналізу при дослідженні явищ та процесів в АПК при порушенні умов теореми Гауса-Маркова; - розробка навчальних засобів, систем, програм на основі технології Drag-and-drop; - використання технології платформи мікроконтролера Arduino для автоматизації системи поливу ґрунту; - розробка спеціалізованого програмного забезпечення на базі операційної системи Android для моделювання мікроклімату закритого приміщення. - проектування та розробка експертних систем діагностування несправностей транспортних засобів - використанням технології нейронних мереж для побудови програмних модулів з класифікації навчальних текстів при викладанні дисциплін. - розробка матричного способу конструювання еліптичних обводів із використанням параметричної форми завдання кривої; - виявлення можливостей використання неперервного геометричного моделювання на основі спеціальної функції і призначення дотичних у вузлах вихідної ДПК при локальних методах згущення та глобальне призначення дотичних при методах згущення спіралеподібних та замкнених кривих ліній на основі спеціальної функції; - розробка методу формування плоского одновимірного обводу із забезпеченням контролю максимальної абсолютної похибки інтерполяції; - розробка методики формування робочої поверхні інструменту для розпушування ґрунту на основі формування каркаса, елементами якого є плоскі криві з закономірною зміною кривини.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9582
Appears in Collections:Звіти з НДР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОТЧЕТ.НАУКОВА ЛАБОРАТОРИЯ. КН. 2019. .pdf633.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.