Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9581
Title: Звіт про науково-дослідну роботу (проміжний) Програма 1 «Розробити адаптовані до умов півдня України енергоощадні технології і комплекси машин на основі нових енергетичних засобів»
Authors: Надикто, Володимир Трохимович
Надыкто, Владимир Трофимович
Nadykto, Volodymyr
Кюрчев, Володимир Миколайович
Кюрчев, Владимир Николаевич
Kiurchev, Volodymyr
Кувачов, Володимир Петрович
Кувачев, Владимир Петрович
Kuvachov, Volodymyr
Аюбов, Абдулмелік Мухтарович
Аюбов, Абдулмелик Мухтарович
Aiubov, Abdulmelik
Чорна, Тетяна Сергіївна
Черная, Татьяна Сергеевна
Chorna, Tetiana
Масалабов, Василь Миколайович
Масалабов, Василий Николаевич
Masalabov, Vasyl
Кістечок, Олександр Дмитрович
Кистечок, Александр Дмитриевич
Kistechok, Oleksandr
Шило, С.
Григоренко, М.
Рева, Т.
Котов, О.
Keywords: трактор;сівалка;машинно-тракторний агрегат;грунт;частотно-дисперсійний показник
Issue Date: 2015
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Abstract: Звіт про НДР: 52 с. тексту, 12 рис., 3 табл., 10 джерел, 2 додатки на 10 с. Об'єкти досліджень: машинно-тракторні агрегати на основі тракторів ХТЗ-16132 і ХТЗ-17022, двомашинний посівний агрегат на основі трактора тягового класу 1,4, знаряддя і машини для фронтального агрегатування. Мета роботи: Розширення функціональних можливостей і ефективності використання тракторів сімейства ХТЗ-160, ХТЗ-170 і енергетичних засобів тягово-го класу 1,4 у складі машинно-тракторних агрегатів. Методи досліджень: Лабораторно-польові роботи здійснювали з викорис-танням оригінальних та стандартних методик. Обробку експериментальних даних проводили на ЕОМ із застосуванням основ математичної статистики, кореляційного та спектрального аналізів. В результаті проведених досліджень: - оцінено траєкторні показники посівного агрегату у складі трактора ХТЗ-17022 з подвоєними шинами і 12-рядної просапної сівалки з міжряддями 70 см «Optima». Встановлено, що за дисперсією коливань траєкторії руху досліджуваний машинно-тракторний агрегат відповідає вимогам нового частотно-дисперсійного показника, а за частотою коливань; - проведено експлуатаційно-технологічну оцінку нового агрегату на сівбі соняшнику. Встановлено, що за 8 годин змінного часу агрегатом у складі трактор ХТЗ-17022 і 12-рядної просапної сівалки з міжряддями 70 см можна обробити щонайменше 55 га; - установлено ущільнення грунту по слідах подвоєних коліс трактора ХТЗ-170; - розрахунками встановлено потрібний рівень потужності двигуна трактора тягового класу 3; - проведено теоретичні дослідження плавності руху ширококолійного агротехнологічного засобу; - здійснено експлуатаційно-технологічну оцінку двома шинного посівного агрегату на основі трактора тягового класу 1,4.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9581
Appears in Collections:Звіти з НДР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zvit_NDI_2015.pdf2.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.