ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9555
Title: Звіт про науково-дослідну роботу. Програма 3. Обгрунтування та розробка нових і вдосконалення існуючих технологій охолоджених та концервованих рослинних продуктів (проміжний)
Authors: Сердюк, Марина Єгорівна
Сердюк, Марина Егоровна
Serdyuk, Maryna
Гаприндашвили, Нона Арчиловна
Гапріндашвілі, Нона Арчилівна
Gaprindashvili, Nona
Кюрчева, Людмила Миколаївна
Кюрчева, Людмила Николаевна
Kiurcheva, Liudmyla
Іванова, Ірина Євгенівна
Иванова, Ирина Евгеньевна
Ivanova, Iryna
Зарецька, Дарина Костянтинівна
Зарецкая, Дарья Константиновна
Zaretska, Daryna
Прісс, Олеся Петрівна
Присс, Олеся Петровна
Priss, Оlesia
Жукова, Валентина Федорівна
Жукова, Валентина Федоровна
Zhukova, Valentina
Кулик, Аліна Степанівна
Кулик, Алина Степановна
Kulik, Alina
Бурдіна, Ірина Олександрівна
Бурдина, Ирина Александровна
Burdina, Iryna
Загорко, Надія Петрівна
Загорко, Надежда Петровна
Zahorko, Nadiia
Коляденко, Вікторія Вікторівна
Коляденко, Виктория Викторовна
Koliadenko, Viktoriia
Григоренко, Олена Віталіївна
Григоренко, Елена Витальевна
Hryhorenko, Olena
Ломейко, Олександр Петрович
Ломейко, Александр Петрович
Lomeiko, Oleksandr
Єфіменко, Лілія Василівна
Ефименко, Лилия Васильевна
Yefimenko, Liliia
Бандура, Ірина Іванівна
Бандура, Ирина Ивановна
Bandyra, Iryna
Данченко, Олена Олександрівна
Данченко, Елена Александровна
Danchenko, Olena
Здоровцева, Любов Миколаївна
Здоровцева, Любовь Николаевна
Zdorovtseva, Liubov
Майборода, Данііл Олександрович
Майборода, Даниил Александрович
Maiboroda, Daniil
Сухаренко, Олена Іванівна
Сухаренко, Елена Ивановна
Suharenko, Olena
Андрущенко, Микола Васильович
Андрущенко, Николай Васильевич
Andrushchenko, Mykola
Keywords: плоди
інтенсивність дихання
титрована кислотність
цукри
цукрово-кислотний індекс
смак
зберігання
щодобові втрати
занурення
зрошування
аерація
зелень петрушки
кабачки
джеми
соки
мармелад
вакуумне охолодження
гриби
глива
консервування
стерилізація
ферментація
поживна цінність
Issue Date: 2019
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Abstract: Звіт про НДР: складається з 77 с., 29 рис., 27 табл. Обєкти досліджень: зміни якості та біологічної цінності плодово-ягідної та овочевої продукції протягом тривалого зберігання та консервування різними методами. Мета роботи: подовження термінів зберігання плодово-ягідної, овочевої продукції зі збереженням високих якісних показників та біологічної цінністі шляхом обґрунтування та розроблення нових нових і вдосконалення існуючих технологій консервування. Методи досліджень: Загальнонаукові: аналізу літературних джерел та отриманих експериментальних даних, синтезу – для формування узагальнень та висновків, спостереження за процесами формування якості, експерименту – складання схеми лабораторних досліджень, моделювання — для побудови математичних моделей, індукції і дедукції – для співставлення результатів математичного моделювання з отриманими експериментальними даними, органолептичний – для визначення квалітативних показників плодів протягом зберігання. Спеціальні: виробничий – проведення дослідження зі зберігання плодів за обробки антиоксидантними композиціями у виробничих умовах; лабораторний– для досліджень фізико-хімічних, біохімічних показників, мікробіологічного забруднення; математично статистичний – для математичної обробки експериментальних даних, порівняльно-розрахунковий – для визначення економічної ефективності зберігання плодів за обробки антиоксидантними композиціями.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9555
Appears in Collections:Звіти з НДР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Звіт ХТГРС 2019.pdf1,8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.