Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9551
Title: Звіт про науково-дослідну роботу. Програма 3. Обгрунтування та розробка нових і вдосконалення існуючих технологій охолоджених та концервованих рослинних продуктів (проміжний)
Authors: Сердюк, Марина Єгорівна
Сердюк, Марина Егоровна
Serdyuk, Maryna
Байбєрова, Світлана Сергіївна
Байберова, Светлана Сергеевна
Bayberova, Svitlana
Гапріндашвілі, Нона Арчилівна
Гаприндашвили, Нона Арчиловна
Gaprindashvili, Nona
Іванова, Ірина Євгенівна
Иванова, Ирина Евгеньевна
Ivanova, Iryna
Кюрчева, Людмила Миколаївна
Кюрчева, Людмила Николаевна
Kiurcheva, Liudmyla
Буряніна, К.В.
Прісс, Олеся Петрівна
Присс, Олеся Петровна
Priss, Оlesia
Жукова, Валентина Федорівна
Жукова, Валентина Федоровна
Zhukova, Valentina
Кулик, Аліна Степанівна
Кулик, Алина Степановна
Kulik, Alina
Бурдіна, Ірина Олександрівна
Бурдина, Ирина Александровна
Burdina, Iryna
Загорко, Надія Петрівна
Загорко, Надежда Петровна
Zahorko, Nadiia
Коляденко, Вікторія Вікторівна
Коляденко, Виктория Викторовна
Koliadenko, Viktoriia
Григоренко, Олена Віталіївна
Григоренко, Елена Витальевна
Hryhorenko, Olena
Ломейко, Олександр Петрович
Ломейко, Александр Петрович
Lomeiko, Oleksandr
Єфіменко, Лілія Василівна
Ефименко, Лилия Васильевна
Yefimenko, Liliia
Бандура, Ірина Іванівна
Бандура, Ирина Ивановна
Bandyra, Iryna
Keywords: плоди;антиоксиданти;мікроорганізми;грибні гнилі;стрес;щодобові втрати;занурення;зрошування;аерація;зелень петрушки;кабачки;джеми;соки;мармелад;вакуумне охолодження;гриби;глива;консервування;стерилізація;ферментація;поживна цінність;контамінація;конкурентні мікроорганізми;антагоністична активність
Issue Date: 2017
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Abstract: Звіт про НДР: складається з 93 с., 45 рис., 14 табл., 109 джерел. Обєкти досліджень: зміни якості та біологічної цінності плодово-ягідної та овочевої продукції протягом тривалого зберігання та консервування різними методами. Мета роботи: подовження термінів зберігання плодово-ягідної, овочевої продукції зі збереженням високих якісних показників та біологічної цінністі шляхом обґрунтування та розроблення нових нових і вдосконалення існуючих технологій консервування. Методи досліджень: Загальнонаукові: аналізу літературних джерел та отриманих експериментальних даних, синтезу – для формування узагальнень та висновків, спостереження за процесами формування якості, експерименту – складання схеми лабораторних досліджень, моделювання — для побудови математичних моделей, індукції і дедукції – для співставлення результатів математичного моделювання з отриманими експериментальними даними, органолептичний – для визначення квалітативних показників плодів протягом зберігання. Спеціальні: виробничий – проведення дослідження зі зберігання плодів за обробки антиоксидантними композиціями у виробничих умовах; лабораторний– для досліджень фізико-хімічних, біохімічних показників, мікробіологічного забруднення; математично статистичний – для математичної обробки експериментальних даних, порівняльно-розрахунковий – для визначення економічної ефективності зберігання плодів за обробки антиоксидантними композиціями.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9551
Appears in Collections:Звіти з НДР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Звіт ХТГРС 2017.pdf2.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.