ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9460
Title: Опис до деклараційного патенту на винахід № 50226 "Спосіб вимірювання швидкості і ефективного діаметра частинки"
Authors: Морозов, Микола Вікторович
Морозов, Николай Викторович
Morozov, Mykola
Мовчан, Сергій Іванович
Мовчан, Сергей Иванович
Movchan, Serhii
Keywords: вимірювання швидкості
освітлення досліджуваного середовища
фотоприймач
світлове випромінювання
когерентні пучки
доплерівський сигнал
осцилограф
контрольно- вимірювальна техніка
процес електрофорезу
процес коагуляції
процес седиментації
Issue Date: 2002
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Abstract: Спосіб вимірювання швидкості і ефективного діаметра частинки, який включає освітлення дослід-жуваного середовища і реєстрацію фотоприймачем інтенсивності розсіяного частинкою світлового випромінювання, який відрізняється тим, що досліджуване середовище освітлюють двома когерентними пучками, які спрямовані під кутом один до одного у зондуючу зону, подають доплерівський сигнал з фотоприймача на цифровий запам'ятовуючий осцилограф, визначають період та тривалість зростання амплітуди зазначеного сигналу і обчислюють швидкість і ефектив- ний діаметр частинки
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9460
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
getdocument (4).pdf93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.