ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9110
Title: Роль сім’ї у становленні та розвитку майбутнього підприємця (соціально–філософський аналіз)
Other Titles: The role of the family in the development of future entrepreneurs (social-philosophical analysis)
Authors: Олексенко, Роман Іванович
Олексенко, Роман Иванович
Oleksenko, Roman
Keywords: сім’я
підприємець
економіка
патріотизм
держава
виховання
становлення
family
entrepreneur
Economics
patriotism
government
education
formation
Issue Date: 2016
Series/Report no.: Гілея: науковий вісник;Вип. 115 (С. 216-219)
Abstract: UK: Розкрито особливості розвитку майбутнього підприємця. В тяжкий для нашої країни час коли економіка майже не розвивається, на майбутнього підприємця впливає не лише суспільство, але і сім’я. Вона виступає першоосновою розвитку особистості. Фінансове забезпечення родини, економічна обізнаність членів родини, економічна ситуація в країні, рівень освіти – це саме ті фактори які впливають на формування майбутнього підприємця. Необхідність у родинному економічному вихованні була постійно, але в період 90–х років під час активного розвитку ринкових відносин, його значимість значно виросла. Рівень економічного виховання у дитини можна визначити за рівнем сформованої економічної культури, бережливого ставлення до результатів праці людей та економічної підтримки всіх членів родини. Особлива увага приділяється формуванню у кожної особистості не лише професійних навичок, але й якостей громадянина своєї країни і суспільства в цілому. EN: The article reveals peculiarities of the development of the future entrepreneur. In difficult for our country time, the economy is almost not growing. The future entrepreneur is not only affected by society but also family. It is the fundamental principle of personal development. Financial support for families, economic awareness of the members of the family, the economic situation in the country, the level of education are the factors that affect the future of the entrepreneur. The need for family economic education was constant, but during the 90–ies during the active development of market relations, its importance has increased significantly. The level of economic education of a child can determine the level of current economic culture, careful attitude to the results of human labor and economic support of all family members. In difficult times for our state the special attention is paid to developing each person not only professional skills but also the qualities of a citizen of their country and society as a whole.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9110
Appears in Collections:Кафедра Публічне управління, адміністрування та право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gileya_2016_115_57.pdf337,6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.