ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8754
Title: Соціальний капітал у механізмі саморегулювання підприємницької діяльності в сільському господарстві
Other Titles: Социальный капитал в механизме саморегулирования предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве
Social capital in the seif-regulation mechanism of entrepreneurial activity in agriculture
Authors: Грицаєнко, Микола Ігорович
Грицаенко, Николай Игоревич
Hrytsaienko, Mykola
Keywords: соціальний капітал
саморегулювання
саморегулівні організації
підприємницька діяльність
інститути
порівняльний аналіз
социальный капитал
саморегулирование
саморегулируемые организации
предпринимательская деятельность
институты
сравнительный анализ
social capital
self-regulation
self-regulatory organizations
entrepreneurial activity
institutes
comparative analysis
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Економіка АПК: міжнародний науково-виробничий журнал;№ 8 (С. 70-78)
Economika APK: international scientific and production journal;№ 8 (P. 70-78)
Abstract: UK: Постановка проблеми. Забезпечення продовольчої безпеки являє собою одну із стратегічних цілей розвитку аграрного сектору економіки. Як проблеми в цій сфері слід вказати порушення раніше сформованих організаційно-економічних зв'язків і недосконалість відносин між галузями та сферами виробництва агропромислового комплексу, невідповідність ринковим умовам господарювання методів та інструментів державного регулювання і саморегулювання підприємницької діяльності. RU: Цель статьи - сформулировать сущность и особенности саморегулирования предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, определить место социального капитала в его механизме. EN: The purpose of the article is to formulate the nature and features of self-regulation of entrepreneurial activity in agriculture and determine a place of social capital in its mechanism.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8754
Appears in Collections:кафедра Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2710_распознан.pdf3,69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.