ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8418
Title: Перспективи застосування вихрового ефекту Ранка у вітроенергетиці
Authors: Сілі, Іван Іванович
Сили, Иван Иванович
Sili, Ivan
Петров, Віктор Олексійович
Петров, Виктор Алексеевич
Petrov, Viktor
Keywords: ranque vortex effect;Ranque-Hilsch vortex tube;gas;swirlers;Peltier's elements;вихровий ефект;ефект Ранка;вихрова труба;газ;гіперболічна труба Ранка-Хілша;елементи Пельт’є
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали Міжнародного науково-практичного форуму (Мелітополь, 21-22 червня 2019 р.);Ч. 1 (С. 296-298)
Abstract: EN: The article presents a research based on Ranque vortex effect and Ranque-Hilsch vortex tube, that separates a compressed liquid or gas into hot and cold streams. There are many different approaches how to use it in wind power industry. We propose a new stationary vertical wind generator in the form of a vertical hyperbolic Ranque-Hilsch tube with swirlers and Peltier`s elements. UK: У роботі представлено дослідження на основі вихрового ефекту Ранка та вихрової труби Ранка-Хільша, яка розділяє рідину або газ на два різні - гарячий і холодний потоки. Існує багато різних підходів, щодо використання ефекту у вітроенергетиці. Нами запропоновано новий стаціонарний вертикальний вітрогенератор у вигляді вертикальної гіперболічної трубки Ранка-Хілша з завихрувачами та елементами Пельт’є, який можна використовувати для генерації електричної енергії як в домашніх так і в промислових умовах.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8418
Appears in Collections:кафедра Електроенергетика і автоматизація

Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.