ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8415
Title: Підвищення безпеки праці працівників в процесі професійної діяльності з урахуванням психологічних аспектів
Authors: Мохнатко, Ірина Миколаївна
Мохнатко, Ирина Николаевна
Moкhnatko, Iryna
Рогач, Юрій Петрович
Рогач, Юрий Петрович
Rohach, Yurii
Зоря, Михайло Віталійович
Зоря, Михаил Виталиевич
Zoria, Mykhailo
Keywords: безпека праці
психологія безпеки праці
надзвичайні ситуації
охорона праці
psychology of labor safety
safety of work
stimulus
emergency situations
collective
Issue Date: 2019
Publisher: ФОП Однорог Т. В.
Series/Report no.: Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;Ч. 1 (С. 137-139)
Abstract: UK: Психологія безпеки праці - галузь психологічної науки, яка вивчає психологічні причини нещасних випадків, що виникають у процесі праці та інших видів діяльності і розробляє психологічні методи підвищення безпеки. Об'єктом досліджень є психічні процеси (сприйняття, увага, пам'ять та ін.), які породжуються діяльністю людини і впливають на психічний стан людини, властивості особистості та її безпечну поведінку під час праці. EN: The work is devoted to the problem of increasing the level of safety of work in the process of professional activity of employees taking into account psychological aspects.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8415
Appears in Collections:кафедра Цивільна безпека

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.