ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8412
Title: Інноваційні засади управління ризиками при виробництві продукції сільського господарства
Authors: Рогач, Юрій Петрович
Рогач, Юрий Петрович
Rohach, Yurii
Зоря, Михайло Віталійович
Зоря, Михаил Виталиевич
Zoria, Mykhailo
Мохнатко, Ірина Миколаївна
Мохнатко, Ирина Николаевна
Moкhnatko, Iryna
Keywords: системний підхід
ризики
управління
оператор
схема
принципи
system approach
risk
management
operator
scheme
principles
Issue Date: 2019
Publisher: ФОП Однорог Т. В.
Series/Report no.: Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;Ч. 1 (С. 123-125)
Abstract: UK: Визначення того, що ризик є мірою небезпеки - важливий крок у вирішенні проблеми управління ситуацією, в якій присутні потенційно-небезпечні чинники, що впливають на роботу аграріїв. Універсальну математичну методику для управління операційним ризиком розробити поки не вдається, тому що важко встановити ймовірність виникнення ризику, ступінь впливу окремих чинників на ризик. Тому управління операційними ризиками зводиться до аналізу реалізованих подій і попередження ризику до наступної події. EN: Several innovative approaches to the classification of risks are presented, which permits each to be considered volumetric, as well as to consider the system approach in risk management in the operation of mobile agricultural machinery operators.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8412
Appears in Collections:кафедра Цивільна безпека

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.