ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8405
Title: Сучасні інноваційно-комунікаційні технології в галузі рослинництва України
Authors: Бакарджиєв, Роман Олександрович
Бакарджиев, Роман Александрович
Bakardzhyiev, Roman
Мирненко, Юрій Петрович
Мирненко, Юрий Петрович
Myrnenko, Yurii
Keywords: рослинництво
технології
розробки
нові способи виробництва
technologies
innovation-communication technologies
plant growing
Issue Date: 2019
Publisher: ФОП Однорог Т. В.
Series/Report no.: Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;Ч. 1 (С. 107-110)
Abstract: UK: Актуальність дослідження інноваційної діяльності сільськогосподарського підприємства зумовлена посиленням конкурентної боротьби на ринку продуктів харчування та інтеграцією України в міжнародний економічний простір, що зумовлює необхідність формування інноваційної моделі розвитку сільського господарства, особливо його експортоорієнтованих галузей. EN: The main directions of implementation of innovation and communication technologies in the field of plant growing in Ukraine are considered. The advantages of using innovation and communication technologies are determined.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8405
Appears in Collections:кафедра ТКМ

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.