ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8184
Title: Міжнародні стандарти аудиту: реалії сьогодення
Authors: Сахно, Людмила Анатоліївна
Сахно, Людмила Анатольевна
Sakhno, Liudmyla
Keywords: аудит;міжнародні стандарти;фінансова звітність;нормативно-правовий супровід;audit;international standards of audit;financial reporting;statutory-legal support
Issue Date: 2019
Publisher: ФОП Однорог Т. В.
Series/Report no.: Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування: тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції (13-14 червня 2019 р.);(С. 111-113)
Abstract: UK: Перехід України до ринкових відносин зумовив необхідність створення нових економічних інститутів, що регулюють взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності. В Україні, починаючи з 1993 року, проведена значна робота, спрямована на становлення інституту аудиторства. Так, Верховною Радою України прийнято Закон «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Аудиторською палатою України (АПУ) введено Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА). EN: The problem aspects of methodological support of audit activity in Ukraine are analyzed, the latest changes and additions to the current legislation on auditing were analyzed, measures were taken for the regulation of the harmonization of the audit legislation with the norms of the International Standards on Auditing.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8184
Appears in Collections:кафедра Облік і оподаткування

Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.