ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8177
Title: Бухгалтерський облік екологічної діяльності
Authors: Голуб, Наталя Олександрівна
Голуб, Наталья Александровна
Holub, Natalia
Keywords: облік
звітність
інформація
аналіз
accounting
reporting
information
analysis
Issue Date: 2019
Publisher: ФОП Однорог Т. В.
Series/Report no.: Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування: тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції (13-14 червня 2019 р.);(С. 99-102)
Abstract: UK: У ринковій економіці бухгалтерська звітність грає досить важливу роль, оскільки виступає в якості одного з основних джерел інформації для більшості її користувачів. Зміст і структура бухгалтерської звітності в останні роки перетерпіли істотні зміни. Звітність наблизилася за своїми параметрами до міжнародних вимог, але процес її вдосконалення, як на вітчизняному, так і міжнародному рівнях носить перманентний характер. Питання реформування бухгалтерської звітності є предметом дискусій і досліджень, у яких мова йде, насамперед, про створення ефективної системи звітних даних, що дозволяють користувачам одержувати всю необхідну за кількісними й якісними параметрами інформацію. EN: In clause the information aspects of interrelation of the analysis and accounting reporting are considered, the prevailing role of the reporting in the analysis is determined, the further prospects of interaction of the economic analysis and reporting of the enterprises are proved.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8177
Appears in Collections:кафедра Облік і оподаткування

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.