ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8168
Title: Громадський бюджет як сучасний інструмент управління бюджетним процесом на містах
Authors: Осипенко, Світлана Олександрівна
Осипенко, Светлана Александровна
Osypenko, Svitlana
Keywords: державний бюджет
органи місцевого самоврядування
місцевий бюджет
participatory budgeting
public budget
local governments
local budget
Issue Date: 2019
Publisher: ФОП Однорог Т. В.
Series/Report no.: Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування: тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції (13-14 червня 2019 р.);(С. 83-85)
Abstract: UK: На сьогоднішній день вже отримано перші позитивні здобутки в рамках реалізації політики децентралізації влади в країні. Однак практика застосування нових механізмів бюджетно-податкового регулювання та територіальної організації влади у 2015 – 2018 рр. засвідчила, що вони потребують певного удосконалення та узгодження для забезпечення в подальшому ефективної реалізації реформи та досягнення її цілей. Так, поряд зі зміцненням фінансової спроможності органів місцевого самоврядування значної уваги потребує реформування підходів щодо участі громадськості у бюджетному процесі, а найголовніше у розвитку громади. Адже, спираючись на досвід європейських країн досягти побудови дійсно децентралізованої моделі влади в країні можливо за умов залучення громадян до процесу безпосереднього впливу на розподіл та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів, здійснення контролю за ініціативами місцевої влади. EN: The essence and peculiarities of implementation of public budget as a modern tool for managing the budget process in the cities have been considered.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8168
Appears in Collections:кафедра Фінанси, банківська справа та страхування

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.