ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8162
Title: Експортний потенціал аграрних суб’єктів господарювання в контексті посилення євроінтеграційних процесів
Authors: Демченко, Іван Володимирович
Демченко, Иван Владимирович
Demchenko, Ivan
Keywords: експортний потенціал
євроінтеграція
аграрний суб'єкт господарювання
підприємництво
торговельний баланс
export potential
eurointegration
agrarian business entity
entrepreneurship
trade balance
Issue Date: 2019
Publisher: ФОП Однорог Т. В.
Series/Report no.: Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування: тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції (13-14 червня 2019 р.);(С. 75-77)
Abstract: UK: Євроінтеграція впродовж останніх 10 років є пріоритетним напрямом зовнішньої політики країни. Разом з тим, рушійною силою процесів поступової трансформації нормативно-правового поля, уніфікації соціально-економічних стандартів та комплексної співпраці виступає експортний потенціал аграрних суб’єктів. Окрім чіткої ідентифікації досягнутих результатів, експортний потенціал показує стратегічні можливості, що характеризуються реальністю та науковою обґрунтованістю на теперішній час. Більш того, потенційні обсяги виробництва, збуту та реалізації стратегічних галузей, яким для України виступає аграрне виробництво, знаходяться у нерозривному зв’язку з продовольчою безпекою країни, її інвестиційною привабливістю та формують матеріальну основу соціально-економічного розвитку. EN: The author reveals the importance of export potential in the context of European integration. The main threats to the financial security of agrarian business entities have been presented. The indicators of trade balance of Ukraine have been analyzed.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8162
Appears in Collections:кафедра Фінанси, банківська справа та страхування

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.