ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8149
Title: Звіт ректора університету д.т.н., професора Кюрчева В. М. за 2015 рік
Keywords: ТДАТУ;організація освітнього процесу;організаційно-виховна робота;науково-дослідна робота;міжнародна діяльність бібліотеки;ВСП «Бердянський коледж» ТДАТУ;ВСП «Василівський коледж» ТДАТУ;ВСП «Мелітопольський коледж» ТДАТУ;ВСП «Оріхівський коледж» ТДАТУ;ВСП «Новокаховський коледж» ТДАТУ;ВСП «Ногайський коледж» ТДАТУ
Issue Date: 2016
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Abstract: Початок сучасному Таврійському державному агротехнологічному університету дало Мелітопольське реальне училище, яке було засновано за ініціативою колишнього земства в серпні 1874 року. Після низки реорганізацій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 311-р навчальний заклад отримав статус агротехнологічного університету. Із початку ХХ століття навчальний заклад робить важливий внесок у розвиток аграрної освіти і науки на Півдні України, відіграє провідну роль з технічного оснащення аграрного сектору країни, був і залишається піонером у становленні багатьох пріоритетних напрямів сучасної науки і освіти. Протягом звітного періоду діяльність ректора визначалася Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Статутом університету. Основні напрями діяльності ректора, керівництва університету та його підрозділів визначалися Концепцією інноваційного розвитку Таврійського державного агротехнологічного університету. Робота колективу була спрямована на забезпечення стандартів якості освітнього процесу та розвиток наукових досліджень. Постійна увага надавалася демократизації та оптимізації управління університетом в цілому та його підрозділами, використанню та розвитку можливостей університетської автономії та студентського самоврядування, залученню максимально широкого кола членів колективу до обговорення, прийняття, реалізації управлінських рішень, контролю за їх виконанням. Активну роль в управлінні університетом відіграє Вчена рада, в полі уваги якої постійно перебували питання вдосконалення організації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності наукових досліджень, кадрові питання тощо. Поточні питання діяльності університету розглядалися в робочих органах: ректораті, науково-технічних радах, приймальній комісії. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», ректор щорічно звітує колегіальному органу громадського самоврядування – конференції трудового колективу - про свою роботу, надає до Міністерства освіти і науки України звіти щодо виконання умов контракту. Докладна інформація про основні результати роботи за 2015 рік міститься у наступних розділах звіту.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8149
Appears in Collections:Звіти ректора

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Звіт ректора ТДАТУ за 2015 для сайта.pdf1.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.