ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8148
Title: Інформаційний звіт про науково-дослідну роботу за 2017 р. кафедри Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика
Authors: Загорко, Надія Петрівна
Загорко, Надежда Петровна
Zahorko, Nadiia
Keywords: зберігання зерна
зерносховище
диспергування емульсій
плодоовочева продукція
Issue Date: 2017
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Abstract: Кафедра ОПХВ приймає участь у виконанні НДР ―Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та процесів і обладнання харчових виробництв, над якою працюють 18 науково-педагогічних працівників, тобто всі науково-педагогічні працівники – доктори наук, професори та кандидати наук, доценти, викладачі, аспіранти та здобувачі. В цьому році на кафедрі працювали над дисертаціями 2 аспіранти, 4 здобувачі та один докторант. Підготовлено до друку 3 збірника наукових праць. Організована міжнародна конференція. Опубліковано 2 навчальні посібника, наукова монографія, 3 закордонні статті, 26 статей у фахових виданнях України, з яких 1 – стаття у БД Scopus, 6 патентів та 107 тез доповідей зі студентами.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8148
Appears in Collections:Звіти з НДР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Звіт про науково-дослідну роботу за 2017.pdf1,31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.