ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8113
Title: Agricultural development of Ukraine as the basis for ensure its food security
Authors: Yatsukh, Olena
Яцух, Олена Олексіївна
Яцух, Елена Алексеевна
Demchenko, Ivan
Демченко, Іван Володимирович
Демченко, Иван Владимирович
Zakharova, Natalia
Захарова, Наталя Юріївна
Захарова, Наталья Юрьевна
Tsap, Volodymyr
Цап, Володимир Дмитрович
Цап, Владимир Дмитриевич
Keywords: food security;agriculture;продовольча безпека;сільське господарство;сільськогосподарський виробник;державна підтримка;розвиток цін
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Technology audit and production reserves;№ 2/5 (40) (P. 37-44)
Abstract: EN: Agriculture plays a crucial role in the economy of Ukraine and is the basis of food security of the country. Food security spreads internationally and is considered as key issue in many countries because it is an important aspect of their social and economic development and one of the constituent elements of the economic and national security This concerns the production of food products and their distribution, import-export of food, food consumption and so on. Food security can be fully guaranteed only by the state. It foreseen a number of legislative and legal documents, including the Constitution of Ukraine states that «everyone has the right to adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing» [1]. In addition, «everyone is guaranteed the right to free access to information ... about the quality of food». UK: Об’єктом дослідження є сільське господарство України в контексті забезпечення її продовольчої безпеки. Зважаючи на актуальність проблеми зростаючого населення та пошуку власного місця в глобальній світовій економіці, Україна представляє сільське господарство в якості основи експортного потенціалу та рушійної сили подальшого розвитку. Одним з найбільш проблемних місць залишається неоднорідність суб’єктів господарювання, що діють в галузі. Сільськогосподарські підприємства характеризуються різним значенням активів та сільськогосподарських площ. Проте практично для всіх характерна проблема складного доступу до фінансових ресурсів. В свою чергу, така ситуація знижує ефективність галузі. До того ж скасування більшості програм прямої підтримки аграрних товаровиробників та зменшення дії механізмів опосередкованої державної підтримки спричиняє додаткову загрозу продовольчій безпеці країни. В ході дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Зокрема, метод спостерігання, абстрактного переосмислення та статистичний аналіз дозволив виявити основні закономірності та тенденції розвитку сільськогосподарського сектору економіки України. В свою чергу, графічний метод дав змогу наглядно представити одержані результати.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8113
Appears in Collections:кафедра Фінансів, обліку та оподаткування 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf201.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.