ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8046
Title: Сумісний вплив біорегуляторів росту та мікробіологічних препаратів на продукційний процес Рisum sativuml
Authors: Колесніков, Максим Олександрович
Колесников, Максим Александрович
Kolesnikov, Maksym
Пащенко, Юлія Петрівна
Пащенко, Юлия Петровна
Pashchenko, Yuliia
Keywords: біорегулятори росту
мікробіологічний препарат
біологічна фіксація азоту
горох
фотосинтетична площа
урожай
врожай
biostimulants
peas
biological nitrogen fixation
photosynthetic area
yield
Issue Date: 2019
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Series/Report no.: Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали Міжнародного науково-практичного форуму (Мелітополь, 21-22 червня 2019р.);Ч. 1 (С. 14-17)
Abstract: UK: Одне з актуальних завдань сучасної агрономії є посилення стійкості сільськогосподарських культур до несприятливих абіотичних факторів. Горох є основною зернобобовою культурою на Україні, посівні площі якої зростають останнім часом та в 2018 р. становили 0,4 млн. га. Горох часто не реалізує генетичний потенціал продуктивності в семіаридних умовах Піденного степу України, що призводить до суттєвої втрати врожаю. Особлива увага приділяється впровадженню органічних технологій вирощування продукції рослинництва з використанням біологічних регуляторів росту та мікробіологічних препаратів, які є екологічно безпечні, інтенсифікують метаболічні процеси в рослинах,позитивно впливають на стан мікробних угрупуваннь ґрунтів [1, 2]. Виходячи з вишче сказаного, метою роботи було з ’ясувати дію біостимуляторів Стимпо та Регоплант у разі окремого та сумісного застосування з мікробіологічним препаратом Ризогумін на продукційний процес посівів гороху в умовах сухого степу України. EN: It was shown the influence o f separate and combined application of biostimulants (Stimpo, Regoplant)and Rhyzohuminon the peas root nodulesnumbers, active leaves surface formation,chlorophyll accumulation, yield formation under the semiarid conditionsof South Steppe o f Ukraine.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8046
Appears in Collections:кафедра Плодоовочівництво, виноградарство та біохімія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf68,14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.