ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8011
Title: Напрями формування системи регіонального стратегічного планування
Other Titles: Directions of the formation of the regional strategic planning system
Authors: Вороніна, Юлія Євгенівна
Воронина, Юлия Евгеньевна
Voronina, Yuliia
Keywords: вертикаль стратегічного планування
система регіонального стратегічного планування
стратегічне планування
стратегія соціально-економічного розвитку регіону
vertical strategic planning
Ternopil region
the system of regional strategic planning
strategic planning
strategy of socio-economic development
Issue Date: 2018
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Series/Report no.: Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 3 (38) (С. 103-108)
Abstract: UK: Статтю присвячено проблемам ефективності стратегічного планування розвитку регіонів в су-часних умовах, виділення основних аспектів та вимог, які забезпечать ефективність регіонального стратегічного планування. Ключовим недоліком переважної більшості Стратегій є брак конкретики: шаблонність та розфокусованість стратегічних цілей, розмитість формулювань операційних цілей і завдань, відсутність або недостатня пропрацьованість індикаторів успішності та плану моніторингу виконання, відсутність оцінки декількох сценаріїв розвитку й необхідних ресурсів для виконання стратегії, а також неузгодженість спільно-го бачення розвитку регіону між адміністрацією регіону, бізнесом та громадськістю. EN: The purpose of this article is to study the problems of the effectiveness of strategic planning of regional development in modern conditions, for example, in the Ternopil region, and to identify the main aspects and requirements that will ensure the effectiveness of regional strategic planning. In the strategy of social and economic development, the following levels should be present: national, interregional, regional, inland.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8011
Appears in Collections:Кафедра Публічне управління, адміністрування та право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!Макет 3(38)2018-99-104.pdf401,34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.