ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7977
Title: Імідж викладача, як фактор мотивації студентів
Other Titles: Image teacher as a mother factor of students
Authors: Кувачов, Володимир Петрович
Кувачев, Владимир Петрович
Kuvachov, Volodymyr
Чорна, Тетяна Сергіївна
Черная, Татьяна Сергеевна
Chorna, Tetiana
Мітков, Василь Борисович
Митков, Василий Борисович
Mitkov, Vasyl
Keywords: іміджелогія;імідж;викладач;студент;ранжирування;мотивація;компетенції;image;image;teacher;student;rank;motivation;competence
Issue Date: 2019
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Series/Report no.: Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: збірник науково-методичних праць;Вип. 22 (С. 216-225)
Abstract: UK: Стаття присвячена аналізу іміджевих характеристик ідеального викладача вузу. Проведене ранжирування характеристик ідеального іміджу викладача студентами нашого університету дозволило систематизувати внутрішні і зовнішні компоненти його професійного іміджу, виявити неоднозначність, варіабельність і специфіку найбільш затребуваних і несумісних якостей в їх професійній діяльності. EN: The article is devoted to the analysis of the image characteristics of the ideal teaching staff of the university. The ranking of the characteristics of the ideal image of the teacher by the students of our university has allowed to systematize the internal and external components of his professional image, to identify non-unambiguity, variability and specificity of the most demanded and bearing qualities in their professional activities.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7977
Appears in Collections:кафедра Машиновикористання в землеробстві

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник Статей 2019 МЕТОД-217-226.pdf612.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.