Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7670
Title: Законодавче виконання питання захисту прав споживачів ринку фінансових послуг
Other Titles: Законодательное исполнение вопроса защиты прав потребителей рынка финансовых услуг
Authors: Чкан, Ірина Олександрівна
Чкан, Ирина Александровна
Chkan, Iryna
Keywords: фінансові послуги;фінансові установи;захист прав споживачів фінансових послуг;финансовые услуги;финансовые учреждения;защита прав потребителей финансовых услуг
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Бізнес Інформ;№ 1 С. 236-240
Abstract: UK: Стаття розкриває актуальні питання, пов’язані з законодавчим врегулюванням захисту прав споживачів ринку фінансових послуг. В результаті дослідження було виявлено, що реформи, які відбуваються на фінансовому ринку України мають певні результати: створено кредитний реєстр Національного банку, метою якого є зменшення рівня кредитного ризику, забезпечення безпеки банківських операцій, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банку; оновлено систему гарантування вкладів фізичних осіб; закладені законодавчі основи щодо створення інституту фінансового омбудсмена з метою позасудового врегулювання спорів між учасниками фінансового сектору та споживачами фінансових послуг. Визначені основні інституційні зміни на фінансовому ринку України та повноваження і функції, які будуть перенесені на державні фінансові установи у зв’язку з реформуванням. Так, зміни в законодавстві передбачає впровадження частково консолідовану (інтегровану) модель регулювання фінансового ринку, за якої весь фінансовий сектор буде регулюватися двома регуляторами: Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку, яким будуть передані функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Нове регулювання пропонується для страхових компаній, кредитних спілок, ломбардів, лізингових та факторингових компаній та інших фінансових компаній, які здійснюють діяльність з обміну валют, переказу коштів, надання коштів у позику, надання гарантій тощо. В Україні спеціальні державні органи на сьогодні не мають реальних важелів впливу на надавачів-порушників фінансових послуг. Тому впровадження ефективної системи захисту прав споживачів в Україні повинно формуватися з урахуванням кращих практик країн Європейського Союзу. RU: Статья раскрывает актуальные вопросы, которые связаны с законодательным урегулированием защиты прав потребителей рынка финансовых услуг. В результате исследования было выявлено, что реформы, которые происходят на финансовом рынку Украины имеют определенные результаты: создан кредитный реестр Национального банка, целью которого есть уменьшение кредитного риска, обеспечение безопасности банковских операций, защита интересов вкладчиков и других кредиторов банка; обновлена система гарантирования вкладов физических лиц; заложены законодательные основы создания института финансового омбудсмена с целью внесудового урегулирования споров между участниками финансового сектора и потребителями финансовых услуг. Определены основные институционные изменения на финансовом рынке Украины, полномочия и функции, которые будут переданы на государственные финансовые учреждения в связи с реформированием.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7670
Appears in Collections:кафедра Фінансів, обліку та оподаткування 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf450.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.