ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7483
Title: Методи навчання правилам дорожнього руху та основам безпеки дорожнього руху
Other Titles: Methods of learning the rules of the road and the basics of road safety
Authors: Панченко, Анатолій Іванович
Панченко, Анатолий Иванович
Panchenko, Anatolii
Волошина, Анжела Анатоліївна
Волошина, Анжела Анатольевна
Voloshina, Anzhela
Панченко, Ігор Анатолійович
Панченко, Игорь Анатольевич
Panchenko, Ihor
Волошин, А. А.
Keywords: методи навчання
інформаційно-технічні засоби навчання
мультимедійні технології
теоретична підготовка водіїв
візуалізація навчання
імітаційне моделювання
methods of learning
information and technical means of training
multimedia technologies
theoretical training of drivers
visualization of training
simulation modeling
Issue Date: 2019
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Series/Report no.: Збірник науково-методичних праць "Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти";Вип. 22 С. 93-98
Abstract: UK: В роботі розглянуто методи навчання студентів правилам дорожнього руху та основам безпеки дорожнього руху та методичні підходи до визначення і оцінки результатів теоретичної підготовки водіїв. Представлено зарубіжний досвід теоретичної підготовки водіїв. Наведено особливості проведення та організації навчальних занять з використанням інформаційно-технічних засобів навчання. EN: The paper discusses the methods of teaching students the rules of the road and the basics of road safety and methodological approaches to determining and evaluating the results of theoretical training of drivers. Presented foreign experience of theoretical training drivers. The features presented of the conduct and organization of training sessions using information and technical training tools are presented.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7483
Appears in Collections:кафедра Мехатронні системи та транспортні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
№ 3.pdf998,28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.