Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7473
Title: Studying the physical-chemical transformations at resource-saving reduction melting of chrome-nickel-containing metallurgical waste
Authors: Petryshchev, A.
Milko, Dmytro
Мілько, Дмитро Олександрович
Милько, Дмитрий Александрович
Borysov, V.
Tsymbal, B.
Hevko, I.
Borysova, S.
Semenchuk, A.
Keywords: industrial waste;metallurgical waste;окалина корозійностійких сталей;леговані техногенні відходи;відновна плавка;рентгенофазові дослідження
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies;2/12 ( 98 )(P. 59-64)
Abstract: EN: Large volumes of industrial waste and secondary raw materials in practice are not very effective. Waste doped corrosion- resistant steels, the operation of which may be accompanied by the effects of hostile environments, temperature, and mechanical factors [1], contain high-value elements such as Ni and Cr. An essential part is oxide and fine dispersion (scale, grinding dust), which is difficult to process efficiently, which adversely affects the manufacturability of production and the cost of production. Therefore, the problem is to reduce the losses of Ni and Cr in the processing of waste corrosion resistant steels. For this purpose, it is necessary to study the peculiarities of the physical-chemical properties of the scale of corrosion-resistant steels and transformations in the reduction of oxide chromium-nickel-containing metallurgical waste. UK: Досліджено фізико-хімічні особливості хром-нікельвмісних відходів виробництва корозійностійких сталей та легуючого сплаву, отриманого за допомогою відновлювальної плавки. Це необхідно для визначення параметрів, що знижують втрати Ni та Cr при переробці оксидної легованої сировини та використанні отриманої легуючої добавки. Визначено, що в сплаві при співвідношенні O/C в шихті в межах 1,09–1,78 присутні фази γ-Fe та Fe3C з легуючими елементами в якості атомів заміщення. При O/C=1,78 фазовий склад переважно складався з γ-Fe при слабкому прояві Fe3C. Поетапна зміна O/C в шихті на 1,33 та 1,09 призводила до підвищення прояву Fe3C на дифрактограмах. Мікроструктура суміші окалини хром-нікельвмісних корозійностійких сталей розупорядкована з присутністю часток різного розміру та форми. Вміст легуючих елементів Ni та Cr складав 7,65 % мас. та 14,26 % мас. відповідно при вмісті кисню на рівні 29,70 % мас. Мікроструктура легуючого сплаву з різним співвідношенням O/C в шихті мала чіткий прояв декількох фаз, що характеризувалися різницею у вмісті основних легуючих елементів. Вміст Ni у досліджених ділянках різних фаз змінювався в межах 1,41–20,90 % мас., Cr – 1,27–32,90 % мас. Згідно досліджень найбільш прийнятним співвідношенням O/C в шихті є 1,78. В цьому випадку забезпечувалося відновлення з переважанням у фазовому складі γ-Fe з відносно слабким проявом залишкового вуглецю, як карбідної складової. Тобто визначено показники переробки хром-нікельвмісних техногенних відходів та отримання легованого продукту відновної плавки з відносно низьким вмістом вуглецю. Це розширює можливості ресурсозбереження з використанням отриманого сплаву з заміною деякої частики стандартних легуючих матеріалів при виплавці обмежених по вуглецю марок сталей.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7473
Appears in Collections:кафедра Технічний сервіс та системи в АПК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
84.pdf1.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.