ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7299
Title: Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Іноземна мова (німецька)» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальностей 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг»
Authors: Мунтян, Світлана Геннадіївна
Мунтян, Светлана Геннадиевна
Muntian, Svitlana
Keywords: методичні вказівки
німецька мова
іноземна мова
практичні заняття
Issue Date: 2019
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Abstract: Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Іноземна мова (німецька)» для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», ОС «Бакалавр», включають інформацію щодо мети, завдання, змісту аудиторних практичних занять, пропонують студентам навчальні стратегії з опрацювання текстового німецькомовного матеріалу, надають рекомендації щодо користування словником, знайомлять з критеріями поточного оцінювання знань, дають поширені посилання на джерела навчальної інформації. Мета методичних вказівок – сприяння максимально ефективному опануванню студентами програмного матеріалу з дисципліни «Німецька мова», навчання студентів чіткої організації їхньої навчальної діяльності з дисципліни.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7299
Appears in Collections:Навчально-методичні вказівки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мунтян С.Г._Мет.вказ. до практ.зан._Нім_2019.pdf565,65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.