ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6851
Title: Сучасний стан державного регулювання сільського господарства України
Authors: Застрожнікова, Ірина Володимирівна
Застрожникова, Ирина Владимировна
Zastrozhnikova, Iryna
Keywords: аграрна галузь
державне регулювання
державна аграрна політика
держпідтримка АПК
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні соціальноекономічні проблеми держави і регіонів» ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ 13-14 травня 2019 р.);
Abstract: Державне регулювання аграрної галузі — це основана на законодавстві одна з форм державного впливу на агропромисловий комплекс України шляхом встановлення та застосування державними органами правил, спрямованих на коригування економічної діяльності суб'єктів аграрного господарювання з метою досягнення сільським господарством максимальної ефективності для задоволення потреби населення у продуктах харчування, а промисловості — у сировині.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6851
Appears in Collections:Кафедра Публічне управління, адміністрування та право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf283,73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.