ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6776
Title: Опис до деклараційного патенту на винахід № 42932 "Пристрій для телеконтролю температури"
Authors: Попова, Ірина Олексіївна
Попова, Ирина Алексеевна
Popova, Iryna
Жарков, А. В.
Keywords: телеконтроль температури
термочутливий елемент
джерело живлення
конденсатор
резистор
термочутливий елемент
трансформатор
Issue Date: 2001
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Abstract: Пристрій для телеконтролю температури, який містить термочутливий елемент, джерело живлення, конденсатор, резистори, комплементарну пару польових транзисторів, витоки яких з'єднані, стік польового транзистора з каналом р-типу з'єднаний із негативною клемою джерела живлення, який відрізняється тим, що пристрій містить кількість комплементарних пар польових транзисторів, що дорівнює кількості контрольованих об'єктів, між затвором польового транзистора з каналом n-типу і стоком польового транзистора з каналом р-типу кожної комплементарної пари включений термочу- тливий елемент із позитивним температурним коефіцієнтом, між затвором польового транзистора з каналом n-типу і стоком цього польового транзистора включений регулювальний резистор, між за- твором польового транзистора з каналом р-типу і стоками кожного польового транзистора, що утво- рюють комплементарну пару, включені резистори, стоки польових транзисторів з каналом n-типу ко- жної комплементарної пари приєднані до першого кінця первинної обмотки додатково введеного трансформатора, яка утворює із згаданим конденсатором паралельний резонансний LC-контур, другий кінець первинної обмотки трансформатора приєднаний до позитивної клеми джерела жив-лення, до вторинної обмотки трансформатора приєднаний сигнальний орган.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6776
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
getdocument.pdf160,03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.