ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6689
Title: Опис до патенту на корисну модель № 34858 "Пристрій автоматичного захисту групи електродвигунів від анормальних режимів роботи"
Authors: Нестерчук, Діна Миколаївна
Нестерчук, Дина Николаевна
Nesterchuk, Dina
Квітка, Сергій Олексійович
Квитка, Сергей Алексеевич
Kvitka, Serhii
Keywords: електродвигун
світлова сигналізація
звукова сигналізація
блок живлення
блок підсилення
блок порівняння напруги
стабілізатор
Issue Date: 2008
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Abstract: Пристрій автоматичного захисту групи електродвигунів від анормальних режимів роботи, який містить блоки включення-відключення електродвигунів, блоки світлової та звукової сигналізації та цифрової індикації, блок живлення, а також контролюючі півкомплекти, кожен півкомплект містить первинний вимірювальний перетворювач температури, блок підсилення, блок порівняння напруги, що надходить із перетворювача температури, та стабілізатор напруги перетворювача, який відріз- няється тим, що додатково введені до кожного контролюючого півкомплекту блок первинних пе- ретворювачів струму, входи якого - це фазні проводи, що живлять електродвигун, а виходи зв'язані з блоком перетворення струму, блок перетворення струму, входи якого зв'язані з виходами блока пе- рвинних перетворювачів струму, а виходи - з мікроконтролером, також до пристрою додатково введені мікроконтролер, входи якого зв'язані з виходами кожного з півкомплектів, з блоком вводу даних, а виходи - з блоками включення-відключення електродвигунів, з блоком світлової сигналізації, з блоком звукової сигналізації, з блоком цифрової сигналізації та з блоком з'єднання пристрою з комп'ютером, блок вводу даних, який виходами зв'язаний з входами мікроконтролера, блок з'єднання, входи якого зв'язані з мікроконтролером, а виходи - з портом комп'ютера, блоки пер- винних перетворювачів струму виконані на основі тороїдальних трансформаторів струму з ферито- вим осердям, входи цих блоків зв'язані з відповідними фазними проводами, що живлять електро- двигуни, а виходи - з блоками перетворення струму, блок включення-відключення електродви- гунів входами зв'язаний з мікроконтролером, а виходом - з електромагнітними пускачами елект- родвигунів
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6689
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
getdocument.pdf152,21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.