ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6350
Title: Застосування вібротехнологій у процесах зберігання сільськогосподарської продукції
Authors: Паламарчук, І. П.
Кюрчев, Сергій Володимирович
Кюрчев, Сергей Владимирович
Kiurchev, Serhii
Верхоланцева, Валентина Олександрівна
Верхоланцева, Валентина Александровна
Verkholantseva, Valentyna
Keywords: збереження зерна
вібротехнології
вібраційне поле
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва. Матеріали ІV міжнародної науково- практичної конференції (17-18 травня 2018 р., м. Умань);(С. 113-115)
Abstract: Збереженість зерна до його реалізації – досить складне завдання, особливо в останні роки, коли більшість сільгоспвиробників зберігають його безпосередньо в господарстві. Труднощі в організації зберігання зерна зумовлюються його фізіологічними та біохімічними властивостями. В зерні, як і в будь-якому живому організмі, постійно протікають складні біохімічні процеси, інтенсивність яких залежить від умов навколишнього середовища – вологості, температури, аерації. Використання вібраційних коливань у технологіях зумовлене потребами підвищення інтенсивності, поліпшення якісних показників, а в деяких випадках і можливістю реалізації технологічних процесів.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6350
Appears in Collections:кафедра ТКМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
збірник 2018-113-115.pdf469,55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.