ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6256
Title: Економічна оцінка впровадження інноваційних технологій при виробництві продукції садівництва
Other Titles: Economic evaluation of introduction of innovative technologies in manufacture of horticulture production
Authors: Кравець, Олег Васильович
Кравец, Олег Васильевич
Kravets, Oleh
Матковський, Олександр Іванович
Матковский, Александр Иванович
Matkovskyi, Oleksandr
Keywords: ефективність
технологія
капіталовкладення
окупність
річний економічний ефект
управлінське рішення
efficiency
technology
investment
payback
annual economic effect
management decision
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 1-2 (33-34)(С. 388-395)
Abstract: UK: У статті розглядаються методичні підходи визначення ефективності використання додаткових капіталовкладень, що до модернізації існуючого обладнання, яке дозволить: ефективніше використовувати трудові ресурси, зменшити фонд оплати праці, зменшити загальну собівартість однієї із складових технологічного процесу виробництва саджанців плодових культур. У процесі розрахунку встановлено, що: додаткові капіталовкладення на модернізацію обладнання складуть 2358 грн., зменшення фонду оплати праці, за рахунок скорочення працівників на 6 осіб, збільшення витрат на амортизаційні відрахування та технічне обслуговування і ремонт устаткування, але в той же час спостерігається скорочення загальних експлуатаційних та приведених витрат. У результаті річний економічний ефект складе 2081 грн, термін окупності 1,13 року. EN: In the process of calculation, it was established (Table 2): additional investments for equipment upgrades will amount to UAH 2358, a decrease in the wage fund, due to a decrease in the number of employees for six people, an increase in the cost of depreciation and maintenance and repair of equipment, but at the same time observed Reduction of total operating and reduced costs. As a result, the annual economic effect will be 2081 UAH, payback period is 1.13 years.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6256
Appears in Collections:кафедра Менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
51.pdf529,42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.