Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5641
Title: Енергоємність як критерій оптимізації технологічних процесів очищення зерна
Other Titles: Энергоемкость как критерий оптимизации технологических процессов очистки зерна
The energy intensity as the optimization criterion of technological processes of cleaning grain
Authors: Карпова, О. П.
Постнікова, Марина Вікторівна
Постникова, Марина Викторовна
Postnikova, Maryna
Keywords: енергозбереження
енергоємність
раціональне використання електроенергії
електропривод
нормування електроенергії
багатофакторний експеримент
знергосбережение
знергоемкость
рациональное использование электрознергии
электропривод
нормирование электрознергии
многофакторный эксперимент
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Вісник Херсонського національного технічного університету;№ 4(63) (С. 208-213)
Abstract: UK: У даній роботі розглянута енергоємність як критерій оптимізації технологічного процесу очищення зерна, тому що вона є найбільш інформативним показником для визначення енергозберігаючих режимів роботи. Результати теоретичних і експериментальних досліджень енергоємності технологічних процесів очищення зерна відрізняються в середньому не більше ніж на 2 %. Вони показали можливість обгрунтування та розробки науково-обхрунтованих норм електроспоживання, тому що найбільш діючим важелем проведення енергозберігаючої політики, регульованої законодавством, є встановлення нормативів витрати електроенергії і стандартів енергоефективності, недотримання яких спричиняє, найчастіше, фінансову відповідальність. При дослідженні впливу енергетичних факторів на енергоємність технологічних процесів очищення зерна було проведено багатофакторний експеримент. Це дозволило оцінити вплив того або іншого фактора на енергоємність процесу очищення зерна. Натурні експерименти підтвердили адекватність математичних моделей у вигляді рівнянь регресії і ефективність використаного методу багатофакторного експерименту. RU: В данной работе рассмотрена энергоемкость как критерий оптимизации технологического процесса очистки зерна, т. к. она является наиболее информативным показателем для определения энергосберегающих режимов работы. Результаты теоретических и экспериментальных исследований энергоемкости технологических процессов очистки зерна отличаются в среднем не более чем на 2 %. Они показали возможность обоснования и разработки научно-обоснованных норм электропотребления, так как наиболее действенным рычагом проведения энергосберегающей политики, регулируемой законодательством, является установление нормативов расхода электроэнергии и стандартов энергоэффективности, несоблюдение которых влечет за собой, чаще всего, финансовую ответственность. При исследовании влияния энергетических факторов на энергоемкость технологических процессов очистки зерна был проведен многофакторный эксперимент. Это позволило оценить влияние того или иного фактора на энергоемкость процесса очистки зерна. Натурные эксперименты подтвердили адекватность математических моделей в виде уравнений регрессии и эффективность использованного метода многофакторного эксперимента.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5641
Appears in Collections:кафедра Електротехніки і електромеханіки ім. проф. В. В. Овчарова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
208-213.pdf419,14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.