Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5610
Title: Енергоємність як енергетична характеристика технологічного процесу очищення зерна
Other Titles: Energy intensity as energy characteristics of the technological process of grain cieaning
Authors: Карпова, О. П.
Постнікова, Марина Вікторівна
Постникова, Марина Викторовна
Postnikova, Maryna
Keywords: енергозбереження
енергоємність
раціональне використання електроенергії
норми електроспоживання
економія електроенергії
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Зернові продукти і комбікорми;Вип. 17, т. 4 (С. 45-50)
Abstract: Раціональне використання електроенергії на зернопунктах, оснащених енергоємним технологічним обладнанням, особливо актуально тепер, коли прийнята Національна енергетична програма України з енергозбереження. Відомо, що і одиниця зекономленої електроенергії може зекономити не менш 5 одиниць первинних енергоресурсів. У даній роботі розглянута енергоємність як енергетична характеристика технологічного процесу очищення зерна, тому що вона є найбільш інформативним показником для визначення енергозберігаючих режимів роботи. Для визначення впливу режимів роботи обладнання на використання електроенергії в робочих процесах очищення зерна базових зерноочисних агрегатів були визначені найбільш суттєві фактори, які впливають на енергоємність процесу очищення зерна. При дослідженні впливу технологічних факторів на енергоємність технологічних процесів очищення зерна було проведено багатофакторний експеримент. Це дозволило оцінити вплив того або іншого фактора на енергоємність процесу очищення зерна. Досліджувався процес очищення насіннєвого та продовольчого зерна на агрегатах ЗАВ-20, ЗАР-5, які є базовими зерноочисними агрегатами, на основі яких розроблені інші агрегати, які випускає промисловість. В результаті розрахунків отримані рівняння регресії для визначення питомих витрат електроенергії в залежності від технологічних факторів. Натурні експерименти підтвердили адекватність математичних моделей у вигляді рівнянь регресії і ефективність використаного методу багатофакторного експерименту. Результати теоретичних і експериментальних досліджень енергоємності технологічних процесів очищення зерна відрізняються в середньому не більше ніж на ±2 %. Вони показали можливість обґрунтування та розробки науково-обґрунтованих норм електроспоживання на зернопунктах, тому що найбільш діючим важелем проведення енергозберігаючої політики, регульованої законодавством, є встановлення нормативів витрати електроенергії і стандартів енергоефективності, недотримання яких спричиняє, найчастіше, фінансову відповідальність.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5610
Appears in Collections:кафедра Електротехніки і електромеханіки ім. проф. В. В. Овчарова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45-50.pdf716,15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.