ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5230
Title: Інформаційне забезпечення обліково-аналітичної діяльності підприємства
Authors: Ілляшенко, Катерина Володимирівна
Илляшенко, Екатерина Владимировна
Illiashenko, Kateryna
Keywords: обліково-аналітична система
бухгалтерія
управлінські рішення
information
account
analysis
systems
administrative decisions
Issue Date: 2015
Series/Report no.: Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф., (м. Мелітополь, 7-14 квітня 2015 р.);Т. 3 Економічні науки (С. 30-31)
Abstract: UK: Сучасні підприємства потребують гнучких систем оцінки й аналізу їх діяльності. Техніко-економічні, фінансові та інші показники виробничо-фінансової діяльності, які використовуються в обліково-аналітичній практиці, так як і методи їх оцінки і використання в системі ефективного управління підприємством, мають суттєві недоліки. В даних умовах найбільш важливим елементом управління господарською діяльністю є бухгалтерський облік. Облікова та аналітична інформація повинна забезпечувати досягнення поставлених цілей і завдань, які використовуються на різних рівнях управління підприємством. EN: Essence of the registration-analytical system is considered, the concept of accounting information is certain, the necessity of registration-analytical information for the acceptance of administrative decisions is well-proven.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5230
Appears in Collections:кафедра Облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilovepdf_com-30-31.pdf305,16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.