ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5122
Title: Передпосівна обробка гороху електромагнітним полем надвисокої частоти НВЧ
Authors: Гулевський, Вадим Борисович
Гулевский, Вадим Борисович
Hulevskyi, Vadym
Стьопін, Юрій Олексійович
Степин, Юрий Алексеевич
Stopin, Yurii
Пєрова, Наталія Петрівна
Перова, Наталья Петровна
Pierova, Natalia
Keywords: горох
підвищення врожайності
передпосівна обробка насіння
схожість насіння
питома потужність НВЧ
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Енергозабезпечення технологічних процесів: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті І. І. Мартиненка та з нагоди 85-річчя Таврійського державного агротехнологічного університетум (Мелітополь, 8-9 червня 2017 р.);С. 53-54
Abstract: На даний час в сільському господарстві почали широко використовувати фізичні методи впливу на культурні рослини. Вони виступають альтернативою хімічним методам обробки, і при цьому досить ефективні. Один з таких методів – вплив на насіння сільськогосподарських культур електромагнітним полем надвисокої частоти.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5122
Appears in Collections:кафедра Електротехнології і теплові процеси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.--tez-Melitopol-2017-53-54.pdf145,97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.