ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4936
Title: Державна політика розвитку реального сектору економіки України: формування та реалізація антикризової стратегії: монографія
Authors: Ортіна, Ганна Володимирівна
Ортина, Анна Владимировна
Ortina, Hanna
Keywords: економіка
державна політика
публічне управління
антикризова стратегія
Issue Date: 2017
Publisher: НУЦЗУ
Series/Report no.: 416 с.
Abstract: В монографії обгрунтовано теоретико-методологічні положення формування та реалізації антикризової стратегії державної політики розвитку реального сектору економіки України. Розроблено наукову концепцію антикризової стратегії державної політики розвитку реального сектору економіки, що враховує перспективні напрями зростання на основі поєднання модернізації з інноваційним розвитком з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки, її ефективного включення до системи глобальної економіки, забезпечення високих соціально-економічних параметрів та соціальної спрямованості. Обґрунтовано модель-схему формування та реалізації державної політики щодо модернізації реального сектора економіки України в рамках антикризової стратегі, методологічну основу якою складає теорія макроекономічної рівноваги, та передбачає регуляторний вплив на ключові елементи, що мають забезпечити інноваційну модернізацію реального сектору економіки, переведення у стан динамічної збалансованості та стійкого розвитку. Запропоновано концептуальні засади формування регуляторного механізму інституціональних та інноваційних трансформацій реального сектора економіки з обґрунтуванням моделі антикризової стратегії, що враховує національні пріоритети і локомотиви зростання, створення конкурентного середовища, посилення ролі державних інститутів.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4936
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OrtinaMonografiyaPosl.pdf6,11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.