ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4775
Title: Державна підтримка аграрного виробництва в умовах вступу України до СОТ
Other Titles: Государственная поддержка аграрного производства в условиях вступления Украины в ВТО
The state support of agrarian production in condition of WTO acceptance
Authors: Яворська, Тетяна Іванівна
Яворская, Татьяна Ивановна
Yavorska, Tetiana
Keywords: аграрний сектор
сільське господарство
ціноутворення
Issue Date: 2007
Series/Report no.: Вісник Харківського національного аграрного університету: (серія «Економіка АПК і природокористування»): наукове фахове видання;Вип. № 8 (С. 280-284)
Abstract: UK: Для ринкових механізмів в сільському господарству як специфічній галузі економіки, ціна має свої особливості, основною з яких є та, що не завжди вона на продукцію, визначена в точці перетину попиту і пропозиції, перекриває виробничі витрати аграрних підприємств. Тому формування цін в галузі має велике значення для забезпечення її доходності і вимагає втручання держави в систему ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. RU: Проанализированы требования мирового рынка относительно государственной поддержки сельского хозяйства. Рассмотрено влияние суммы дотаций и доплат на прибыльность отрасли животноводства. Предложены первоочередные меры государственного регулирования отрасли сельского хозяйства Украины при вступлении в ВТО. EN: World market requirements to agricultural state support were analyzed. Subsidies influence on stockbreeding profitability was considered. The priority state regulation measures of Ukrainian agriculture for WTO acceptance were offered.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4775
Appears in Collections:кафедра Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55 -держ.підтр.СОТ.pdf351,32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.