ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4769
Title: Ефективність виробництва продукції скотарства в сільськогосподарських підприємствах регіону
Other Titles: Эффективность производства продукции скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях региона
Authors: Яворська, Тетяна Іванівна
Яворская, Татьяна Ивановна
Yavorska, Tetiana
Keywords: ефективність виробництва;виробництво молока;виробництво м’яса ВРХ;скотарство;конкурентоспроможність продукції;эффективность производства;скотоводство;производство молока;производство мяса КРС;конкурентоспособность продукции
Issue Date: 2015
Publisher: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва
Series/Report no.: Вісник Харківського національного аграрного університету: зб. наук. праць;№ 3 (С. 33–45)
Abstract: UK: Розглянуто динаміку поголів’я великої рогатої худоби у Запорізькій області. Проаналізовано ефективність виробництва продукції скотарства в сільськогосподарських підприємствах. На прикладі окремого підприємства розглянуто показники технологічної та економічної ефективності виробництва молока та м’яса ВРХ і здійснено прогнозування основних із них на перспективу. Встановлено, що види продукції скотарства відносяться до різних груп продукції за конкурентоспроможністю. Доведено зацікавленість підприємств молочної промисловості у підвищенні економічної ефективності виробництва молока. Визначено, що зниження ефективності виробництва м’яса ВРХ є результатом диспаритету цін. Передбачено доцільність створення міжгосподарських об’єднань по відгодівлі молодняку ВРХ. Доведено необхідність підвищення ефективності фінансово-економічного механізму державної підтримки скотарства на регіональному рівні. RU: Рассмотрена динамика поголовья крупного рогатого скота в Запорожской области. Проанализирована эффективность производства продукции скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях. На примере отдельного предприятия рассмотрены показатели технологической и экономической эффективности производства молока и мяса КРС и осуществлено прогнозирование основных из них на перспективу. Установлено, что виды продукции скотоводства относятся к разным группам продукции по конкурентоспособности. Доказано заинтересованность предприятий молочной промышленности в повышении экономической эффективности производства молока. Определено, что снижение эффективности производства мяса КРС является результатом диспаритета цен. Предусмотрена целесообразность создания межхозяйственных объединений по откорму молодняка КРС. Доказана необходимость повышения эффективности финансово-экономического механизма государственной поддержки скотоводства на региональном уровне.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4769
Appears in Collections:кафедра Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48 - Ефект. вироб. продукції скотар. в с.-г.pdf1.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.