ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4638
Title: Програмний модуль для створення навчальних засобів з використанням технології Drag-and-drop
Other Titles: Software module for developing educational software using Drag-and- drop technology
Authors: Малкіна, Віра Михайлівна
Малкина, Вера Михайловна
Malkina, Vira
Зінов'єва, Ольга Геннадіївна
Зиновьева, Ольга Геннадиевна
Zinovieva, Olha
Мірошниченко, Микола Юрійович
Мирошниченко, Николай Юрьевич
Miroshnychenko, Mykola
Keywords: навчальний програмний засіб;навчальна інформаційна система;технологія Drag-and-drop;інформаційні технології навчання;educational software;educational information system;Drag-and-drop technology;information technology training
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology;6 (2) (С. 8-15)
Abstract: UK: Сучасний процес навчання неможливий без застосування новітніх інформаційно-комунікативних технологій. Інтеграція сучасних освітніх та інформаційних технологій стає важливою умовою для вдосконалення процесу навчання. У зв’язку з тим, що для реалізації впровадження нових методів навчання сучасному педагогу потрібні спеціальні знання в області програмування або послуги програмістів, виникає необхідність розробки таких інструментів, які дозволять непідготовленому користувачу самостійно створювати навчальні програми та засоби. У статті пропонується методика створення такого середовища розробки навчальних програмних систем на основі технології Drag-and-drop. Розроблений програмний продукт дозволяє створювати спеціальні елементи управління, які мають властивості «Drag-and-Drop». Кожен з елементів управління створюється в діалоговому режимі користувачем за допомогою команд меню програми. Програма має дружній інтерфейс і зручна у використанні. EN: The modern learning process is impossible without the use of the latest information and communication technologies. The integration of modern educational and information technologies is becoming an important condition for improving the learning process. From the perspective of training psychology, the use of modern technologies such as Drag-and-drop technology enhances students' work efficiency by reducing the iterative steps of the same type and focusing precisely on the algorithm or method of solving the problem Due to the fact that the implementation of the introduction of new methods of teaching modern teacher requires special knowledge in the field of programming or services programmers, there is a need to develop tools that will allow the untrained user to independently create training programs and tools. The article proposes a method for creating such a programmed environment for the development of educational software systems based on the technology Drag-and-drop and the corresponding software module. The software product offered in the article allows you to create controls - Button, Table, Picture, Text Field. Each control has settings that allow you to perform drag-and-drop actions and other properties of Drag-and-Drop objects. Each of the controls is created in the dialog mode by the user using the special commands of the program menu. The program has a user-friendly interface and is easy to use. The practical value of the development - the program module for the creation of training systems using the technology Drag-and-drop, allows a teacher who does not have special knowledge in the field of programming, create educational software independently. This will increase the efficiency of the teacher himself and the quality of the educational process.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4638
Appears in Collections:Кафедра Комп'ютерні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Малкіна, Зінов'єва, Мирошниченко.pdf3.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.